Prevence (vyšetření)

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky v oboru praktický lékař pro dospělé je dán vyhláškou č 70/20112:

a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování proti tetanu a dalších očkování, např. proti klíšťové encefalitidě …

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence,

d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,

e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:

– orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce

 – vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 19 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku

 – vyšetření glykemie v 19 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech

f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let 

g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let.

Ordinační hodiny

9

Pondělí

07:30 – 13:30

9

Úterý

12:00 – 18:00, pro zvané 18:00 – 19:00

9

Středa

07:30 – 13:30

9

Čtvrtek

11:30 – 17:30

9

Pátek

07:30 – 13:30

Kontakty

Ordinace Poliklinika Palackého:
vchod E, 1. patro
Palackého 5, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 928 265
(pouze během ordinačních hodin)