Prevence (vyšetření)

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky v oboru praktický lékař pro dospělé je dán vyhláškou č 70/20112:

a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování proti tetanu a dalších očkování, např. proti klíšťové encefalitidě …

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence,

d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,

e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:

1. orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce,

2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 19 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

3. vyšetření glykemie v 19 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,

f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let.