Dokumenty ke stažení

  • Žádost o provedení pracově-lékařské prohlídky: Stáhnout dokument
  • Žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky + řízení: stáhnout dokument
  • Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb: stáhnout dokument
  • Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti: stáhnout dokument
  • Prohlášení posuzované osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře, ke své zdravotní způsobilosti: stáhnout dokument
  • Vyhláška ze dne 29.2. 2012 o preventivních prohlídkách: stáhnout dokument
  • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) byl novelizován zákonem č.279/2011 Sb. s účinností ke dni 1.1.2012: stáhnout dokument
  • Adresář: Lékařská služba první pomoci pro dospělé, Praha: stáhnout dokument

Ordinační hodiny

9

Pondělí

07:30 – 13:30

9

Úterý

12:00 – 17:00, pro zvané 17:00 – 18:00

9

Středa

07:30 – 13:30

9

Čtvrtek

11:30 – 17:30

9

Pátek

07:30 – 13:30

Kontakty

Ordinace Poliklinika Palackého:
vchod E, 1. patro
Palackého 5, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 928 265
(pouze během ordinačních hodin)