Portfolio

MUDr. Štěpánka Lagrange

  • promoce na 2. Lékařské fakultě UK v roce 1992
  • atestace z Všeobecného praktického lékařství v roce 2002
  • postgraduální kurz z pracovního lékařství v roce 2005
  • provoz soukromé ordinace zahájen v roce 2005
  • obezitologický kurz v roce 2007
  • diabetologický kurz v roce 2009
  • účast na systému celoživotního vzdělávání (ČLK, SVL, JEP)

Michaela Kelnarová 

  • dlouhodobé zkušenosti na pozice sestry v ordinaci praktického lékaře
  • účast na systému celoživotního vzdělávání (ČLK, SVL, JEP)