Insurance companies

We cooperate with these insurance companies:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

https://www.vzp.cz/

website in Czech

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)

http://www.zpmvcr.cz/

website in Czech

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

http://www.cpzp.cz/

website in Czech

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

http://www.vozp.cz/

website in Czech

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvi (207)

http://www.ozp.cz/

website in Czech

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví