Dokumenty ke stažení

  • Žádost o provedení pracově-lékařské prohlídky – ke stažení zde
  • Žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky + řízení – ke stažení zde
  • Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb – ke stažení zde
  • Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti – ke stažení zde
  • Prohlášení posuzované osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře, ke své zdravotní způsobilosti – ke stažení zde

 

  • Vyhláška ze dne 29.2. 2012 o preventivních prohlídkách – ke stažení zde
  • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) byl novelizován zákonem č.279/2011 Sb. s účinností ke dni 1.1.2012. – ke stažení zde
  • Adresář: Lékařská služba první pomoci pro dospělé, Praha – ke stažení zde

 

English:

  • Affirmation / Čestné prohlášení o svém zdravotním stavu – download
  • New patient information – download