Ceník

Vyšetření samoplátce praktickým lékařem 600 Kč  
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu pro registrované pacienty 100 Kč  ŘP, sporty, školy, tábory atd. (za všechny přihlášky)
Potvrzení o zdravotním stavu na zbrojní průkaz 600 Kč  

Potvrzení na řidičský průkaz po 60. roce

300 Kč  
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro autoškolu 400 Kč  
Posouzení bodového ohodnocení bolestného, dotazníky pro komerční pojišťovny 300 Kč  
Výpis z dokumentace 250 Kč  
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč hradí zaměstnavatel
Administrativní úkon u registrovaného pacienta (potvrzení na vlastní žádost) 50 – 100 Kč platí i vystavení náhradního dokladu při ztrátě PN
Předoperační vyšetření zdravotně neindikovaného výkonu (kosmetické výkony, interupce a jiné) 700 Kč + cena laboratorního vyšetření za provedení požadovaných vyšetření
Kopírování na vlastní žádost 4 Kč za stranu textu formátu A4
Haemocult test na mikroskopické krvácení do střeva mimo hrazené prevence 250 Kč  
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou 500 Kč  
Aplikace vakcíny mimo TAT a chřipky u indikovaných skupin

170 Kč

+ cena vakcíny

 
test k detekci Streptococcus pyogenes skupiny A ve výtěru z krku 150 Kč