Ceník

Vyšetření samoplátce praktickým lékařem 600 Kč  
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu pro registrované pacienty 100 Kč sporty, školy, tábory
Potvrzení o zdravotním stavu na zbrojní průkaz 800 Kč  
Potvrzení na řidičský průkaz po 65. roce 400 Kč  
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro autoškolu 600 Kč  
Posouzení bodového ohodnocení bolestného, dotazníky pro komerční pojišťovny 200 Kč strana  
Předoperační vyšetření zdravotně neindikovaného výkonu (kosmetické výkony, UPT…) 750 Kč + cena požadovaných laboratorních vyšetření
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou 500 Kč  
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč hradí zaměstnavatel
Výpis z dokumentace 300 Kč hradí zaměstnavatel
Administrativní úkon u registrovaného pacienta (potvrzení na vlastní žádost) 50 – 100 Kč platí i vystavení náhradního dokladu při ztrátě PN
Aplikace vakcíny mimo TAT a chřipky u indikovaných skupin 250 Kč + cena vakcíny
Kopírování na vlastní žádost 5 Kč za A4  
EKG na vlastní žádost, zdravotně neindikovaný výkon 250 Kč