Ceník

Vyšetření samoplátce praktickým lékařem 600 Kč
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu pro registrované pacienty 100 Kč Sporty, školy, tábory
Potvrzení o zdravotním stavu na zbrojní průkaz 600 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz po 65. roce 300 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro autoškolu 400 Kč
Posouzení bodového ohodnocení bolestného, dotazníky pro komerční pojišťovny 400 Kč
Předoperační vyšetření zdravotně neindikovaného výkonu( kosmetické výkony, UPT..) 700 Kč + cena požadovaných laboratorních vyšetření
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou 500 Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč hradí zaměstnavatel
Výpis z dokumentace 250 Kč hradí zaměstnavatel
Administrativní úkon u registrovaného pacienta (potvrzení na vlastní žádost) 50 – 100 Kč platí i vystavení náhradního dokladu při ztrátě PN
Aplikace vakcíny mimo TAT a chřipky u indikovaných skupin 190 Kč + cena vakcíny
Kopírování na vlastní žádost 4 Kč za stranu textu formátu A4
EKG na vlastní žádost,zdravotně neindikovaný výkon 250 Kč